JOTIB AB

Ekonomiskt ledarskap för framtiden


Jotibmodellen säkerställer att du har rätt mängd personal, med rätt effektivitet i förhållande till vad du har råd med.

Modellen

Modellen består av ett webbverktyg där du får en förklaring av förhållandet mellan vad du har råd med och din personal.

Framgången ligger i att du får kontroll  idag och framåt i tiden på ett enkelt och visuellt sätt. Därmed kan handla på saker innan det sker och är försent.  

Vi är med är med på plats under första året för att säkerställa att ni spar pengar och hanterar era resurser på bästa sätt.Effekten

  • Ni spar pengar
  • Ni frigör personaltimmar
  • Ni får kontroll där ni agerar istället för reagerar
  • Ni får en ökning av kvalitativa beslut
  • Ni får enkla, visuella rapporter om framtiden
Aktiva chefer i Jotibmodellen
192
Ekonomi som hanteras i Jotibmodellen
2 400 000 000:-
  • text2
  • text3
  • text4
  • text5
  • text6