JOTIB AB

Ekonomiskt ledarskap för framtiden


Vi är ledande i Sverige på att öka kvalitén i chefernas beslut samtidigt som de får en ekonomisk förståelse. Detta gör vi genom Jotibmodellen.

Modellen

Modellen består av två delar, dels ett webbverktyg som stöd för cheferna och dels innebär modellen att vi besöker berörda chefer en gång i månaden och håller månadsmöte och utbildning tillsammans.

Webbverktyget hjälper cheferna att använda sina resurser på bästa sätt och vara handlingsberedd genom att lägga prognoser för sin verksamhet.

Effekten

Effekten som vi tillsammans med cheferna upplever är en ekonomi i balans, mer tid i chefernas vardag och en ökad kvalité. 

Cheferna blir tryggare och bättre i sin roll genom att skaffa sig bättre beslutsunderlag där konsekvenser hela tiden syns.

Investeringen ni gör hos oss har ni sparat in mångubbelt under projekttiden och genom att det handlar om ett förändrat arbetssätt fortsätter investeringen att betala sig år efter år...
Aktiva chefer i Jotibmodellen
164
Ekonomi som hanteras i Jotibmodellen
1 400 000 000 miljoner
  • text2
  • text3
  • text4
  • text5
  • text6