Jotibmodellen 

Vi hjälper offentliga verksamheter att spara pengar
& använda sina resurser på ett mer effektivt sätt


Vi har utvecklat Jotibmodellen - ett helt unikt verktyg och ett nytänkande arbetssätt som syftar till att hjälpa chefer att på ett enkelt och visuellt sätt få en överblick och en kontroll på sin ekonomi och sin personal. Vi utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med personalplanering och ekonomi genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt då vi ser att detta skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en ekonomi i balans. Detta vet vi kommer att skapa nya möjligheter för verksamheter av alla möjliga olika slag där Du som chef får en helt annan kontroll på Dina personalkostnader.

​​​​​​​Vi är ett bolag med mångårig kompetens och erfarenhet inom personalplanering, ekonomi och uppföljning. Vi tror starkt på att med rätt uppföljning kan vi göra kalkyler för framtiden som ger oss rätt beslutsunderlag idag. ​​​​​​​

  Effekten av Jotibmodellen

  Ni sparar pengar
  Ni frigör personaltimmar
  Ni får kontroll där Ni agerar istället för reagerar
  Ni får en ökning av kvalitativa beslut
  Ni får enkla, visuella rapporter om framtiden

  Referenser