Vår tjänst

Vi på Jotib AB tror på att våga utmana sanningar och gå utanför normen. Vi tror på att våga göra saker annorlunda för att därigenom finna nya bättre vägar.
Vi utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med personalplanering och ekonomi genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt då vi ser att detta skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en ekonomi i balans. Detta vet vi kommer att skapa nya möjligheter för verksamheter av alla möjliga olika slag där Du som chef får en helt annan kontroll på Dina personalkostnader.
​​​​​​​

Jotibmodellen

Jotibmodellen är det verktyg som hjälper Dig som chef att på ett visuellt och enkelt sätt planera Din verksamhet och Din bemanning framåt i tiden samtidigt som Du får full kontroll på Dina kostnader.  ​​​​​​
"Genom att arbeta med Jotibmodellen får jag äntligen ett stöd i min vardag som chef."

Hur fungerar modellen?

Modellen består av ett webbverktyg där vi hanterar grundläggande nyckeltal som t.ex. antal tjänster i schema, budget med mera och sedan kopplar ihop detta med de faktorer som påverkar Ert behov och Er bemanning i nutid. Därigenom Ni får en visuell förklaring av förhållandet mellan budget och Er befintliga personal. 

I verktyget, utifrån den kunskap Ni som chef har, görs sedan prognoser dvs. antaganden om framtiden som kommer att fungera som en plan för verksamheten framåt i tiden. Framgången ligger i att Ni får kontroll på ett enkelt och synligt sätt och därmed kan Ni agera innan det är försent.  

Våra konsulter är kontinuerligt med under första året för att säkerställa att Ni arbetar på rätt sätt, kommer framåt och att Ni hanterar Era resurser på bästa sätt.

Schemaöversyn

Schema kan vara en felkälla som får stora konsekvenser för en verksamhets ekonomi men också för dess personals välbefinnande. Med vår långa erfarenhet inom personalplanering och bemanning kan vi erbjuda schemaöversyner med syfte ett skapa ett så hållbart och resurseffektivt schema som möjligt och som går hand i hand med både god arbetsmiljö och verksamhetens behov.

Föreläsningar

Vi erbjuder återkommande föreläsningar och webinarier inom olika områden som t.ex. hur man skapar en organisation som är effektiv, håller god kvalitet och har kontroll över sina resurser. Vi föreläser också om förutsättningar för att lyckas med ”Heltid som norm”, hur man bör hantera personalresurserna för att lyckas med detta.  

Kursdeltagarnas kommentarer

”Föreläsaren hade stor kunskap om verksamheten och hemtjänstens utmaningar. Det medförde bra resonemang och ett stort deltagande från gruppen.”
”Duktig föreläsare som höll snacket och tempot uppe. Det blev aldrig tråkigt. Det var tydligt.”
”Det var många bra praktiska tips om hur man ska göra verksamhet mer effektiv, ha budget i balans och ha bra kvalité.”
”Jättebra kurs, på alla sätt. Belyste hinder som finns i verksamheten samt kom med konkreta förslag.”
”Jag hade höga förväntningar men blev ännu nöjdare.”
”Ett bra innehåll som gav inspiration till att utveckla verksamheten på hemmaplan."