Referenser

"Jotibmodellen har hjälpt mig att få siffror och statistik på det jag själv försökt framföra med ord till ledning och politiker."
     
 - Säters kommun, Hanna Morelius

​​​​​​​
"Utfallet för 2019 på min enhet gav ett plusresultat med över 500 000 kr i besparing. Detta mycket tack vare JOTIB."
       - Malung-Sälens kommun, Liselotte Emretsson

"Jotib har givit mig mer insikt i resursanvändandet och en bekräftelse på att jag tänker rätt."
       
- Vingåkers kommun, Madeleine Kjellman
"Kvalitén i chefernas beslut har förbättras enormt och de pratar ekonomi på en helt ny nivå."​​​​​​​
       - 
Haparanda kommun, Marjo Koivumaa
"Vi har inte råd att inte samarbeta med er."
       - 
Karlskoga kommun, Maria Malmsten
"Ett gemensamt, strukturerat och långsiktigt arbete som jag upplever har givit en jätteeffekt!!
       - 
Anna Larsson, Jönköpings kommun