Events & anmälningar

Låt Dig genom våra föreläsningar och webbinarier inspireras för att hitta en annan hållbar väg som på ett balanserat sätt förbereder Din verksamhet för framtiden.

Här kan Du anmäla Dig till våra mycket uppskattade föreläsningar och webbinarier


 Strukturella scheman i praktiken – en metod som förenklar Din vardag och ger Dig kontroll
 

Är den tid som vi använder ute i verksamheterna till att diskutera och göra scheman verkligen väl använd? Är de scheman som läggs ”rättvisa”? Stämmer schemat överens med verksamhetens behov eller är det kanske lagt utefter personalens? Och framför allt, motsvarar tiden vi lägger ner på schema det vi får ut av detta? Karin Nordqvist, enhetschef i Grums kommun, har testat att arbeta enligt vår metod som vi kallar för Strukturella scheman och Karin kommer att vara med och berätta om sina praktiska erfarenheter.

​​​​​​​

Innehåll


Många verksamheter kämpar med att lägga scheman och det är flera faktorer som får spela en roll när detta arbete görs. I en del fall är det dessutom så att schemaarbetet läggs på personer som inte har vana att lägga schema eller är de som är mest lämpade. Det kan dessutom vara så att det är detaljerna som får styra hur schemat ska läggas och man glömmer att det är en grundstruktur som behövs först, innan själva schemat kan läggas.
 
På detta webbinar visar vi hur man ska arbeta just med grunden, det vi kallar strukturella scheman. Vi kommer att gå igenom varför det är viktigt att lägga denna grund först samt varför det är det mest ekonomiska tillvägagångssättet. Vi kommer också visa att med ett strukturellt schemaarbete kan verksamheten och bemanningen också vara maximalt flexibel utan att det blir negativa ekonomiska konsekvenser. Vi kommer att arbeta med följande frågeställningar:
 
  • Vad är strukturellt schemaarbete?
  • Vilka är grunderna i strukturellt schemaarbete?
  • Varför ska man arbeta med strukturella scheman?
  • Vad är skillnaden mot ett traditionellt sätt att lägga schema?
  • Vad är vinsterna med strukturellt schemaarbete?
  • Hur arbetade Karin Nordqvist i Grums kommun med strukturella scheman?
  • Vilken effekt fick denna schemametod på Karins enhet?
  • Vad är Karins erfarenheter av detta arbetssätt?
 
Vill verksamheten ha kontroll över sin personalresurs och anpassa den efter det behov som finns är strukturella scheman metoden – det optimala sättet att hantera scheman som dessutom är enkelt!
 
 

Gäst

Karin Nordqvist – enhetschef inom äldreomsorgen i Grums kommun.

Föreläsare

Tony Högnelid – grundaren till Jotibmodellen och Jotib AB samt en flitigt anlitad föreläsare och konsult med mångårig erfarenhet av förbättringsarbete inom den offentliga sektorn med schema som sin specialitet. 
 

Moderator

Emelie Alderud Eliasson – Konsult och teamledare på Jotib AB som har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling i offentlig sektor.

 

När?

22 april 2021 kl. 13:00-14:30
 

Pris?

1200 kr (halva priset för kunder till Jotib AB)

Anmälan

Maila info@jotib.se och ange antal deltagare, namn på deltagare samt mailadress till samtliga