Jotibmodellen

Proaktiv uppfoljningProaktiv uppfoljning
Proaktiv uppfoljning
Bra uppföljning kräver ett aktivt arbete

Rätt till heltid


​​​​​​​När kommunen ska införa Heltid som norm är det viktigt att ha en försvarbar kalkyl och prognos som grund för arbetet. I Jotibs webbverktyg finns alla förutsättningar för att skapa en en hållbar kalkyl och prognos.